Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Verlof van tien schooldagen of minder moet door ouders schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van de school. Dit kan gaan om extra vakantieverlof vanwege de aard van het beroep. | 19 kb | Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als ouders kunnen aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie weg kunnen, omdat er sprake is van piekdrukte en zij een substantieel inkomen verdienen in deze periode.

Voor ouders in loondienst is in principe geen extra vakantieverlof mogelijk. Daarnaast kunnen er urgente omstandigheden | 21 kb | zijn, waar men geen invloed op heeft (zoals een huwelijk in de naaste familie, een overlijden of ernstige ziekte van een familielid). Er kan ook verlof worden gevraagd vanwege religieuze verplichtingen | 19 kb | of gewichtige omstandigheden.

Wanneer de aanvraag om meer dan tien schooldagen gaat, stuurt de directeur de  aanvraag door naar de consulent leerrecht verbonden aan de school.