Klachtafhandeling

De school streeft naar een open communicatie tussen de diverse geledingen.
Wederzijds vertrouwen en respect zijn hierbij essentieel.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over hoe de school om gaatmet uw probleem.
Mocht u er met de leerkracht en/of de directie niet uitkomen,
dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Contactpersonen

De contactpersoon is er voor de eerste opvang van de klacht en de juiste verwijzing hiervan.
Dit kan ook het begeleiden van een gesprek tussen een leerlingen en zijn/haar leerkracht zijn.
Voor alle duidelijkheid: wij zijn er om kinderen, ouders en personeel te begeleiden in de juiste afhandeling van een klacht. De contactpersonen zijn er niet om ze op te lossen.
U kunt ook rechtstreeks uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van het openbaar onderwijs: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Interne contactpersoon:

Marije van den Hoek
Tel: 0252-410304 / 0252-412955
E-mail: marije.vandenhoek@tweemasterlisse.nl

Klachtencommissie van het openbaar onderwijs

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel: 0348 – 40 52 45
E-mail: info-lgc-lkc@vosabb.nl
Website: www.lgc-lkc.nl

Contact

Daltonschool De Tweemaster

Nassaupark 80
2161 KL Lisse
Telefoon: 0252-410304

Gerard Doustraat 50
2162 CP Lisse
Telefoon: 0252-412955

E-mail: info@tweemasterlisse.nl