Opvang

Tussenschoolse Opvang (TSO) op Daltonschool De Tweemaster

Op Daltonschool De Tweemaster bieden we een gestructureerde en plezierige tussenschoolse opvang (TSO) aan voor onze leerlingen. Deze service stelt kinderen in staat om in een veilige en ontspannen omgeving te lunchen en te ontspannen tijdens de middagpauze.

Kosten en Abonnement

De kosten voor de TSO bedragen €120,- per jaar. Dit bedrag is verschuldigd vanaf de maand volgend op de maand waarin uw kind start op onze school. Ons abonnementssysteem is flexibel ontworpen om aan uw behoeften te voldoen:

  • 3 dagen per week (maandag, dinsdag en donderdag): €12,- per maand, wat neerkomt op €120,- voor het hele schooljaar (40 weken verdeeld over 10 maanden).

Betaling

Betalingen voor de TSO kunnen alleen via Schoolkassa worden voldaan, waarbij u de keuze heeft het bedrag in één keer of in twee termijnen te betalen. De afschrijvingen worden gepland in oktober en februari.

Inschrijving en Contact

Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u een inschrijfformulier voor de TSO. Voor al uw vragen of suggesties kunt u contact opnemen met onze TSO-coördinatoren: 

  • Edith van den Boomen, coördinator GD
  • Email: edith.vandenBoomen@tweemasterlisse.nl
  • Telefoon: 0252-412955

Algemene vragen over de TSO kunnen ook gemaild worden naar: tso@tweemasterlisse.nl.