Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage

De rijke verzameling aan activiteiten wordt gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage, zorgvuldig beheerd door  TWECO. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage vastgesteld en gecommuniceerd via een brief, waarin we u uitnodigen om uw bijdrage van €20 per kind voor het schooljaar 2023-2024 over te maken.

Schoolreis- en Kampbijdrage

Voor de schoolreisjes, een essentieel onderdeel van ons lesprogramma, vragen we een verplichte bijdrage van €32 per kind voor het schooljaar 2023-2024. Daarnaast markeren de kinderen van groep 8 het einde van hun basisschooltijd met een speciaal kamp, mogelijk gemaakt door een verplichte bijdrage van €115 per kind. Voor beide evenementen bieden we de mogelijkheid tot gespreide betaling, om ervoor te zorgen dat elke leerling kan deelnemen aan deze waardevolle ervaringen.