Leerlingvolgsysteem

Op Daltonschool De Tweemaster hechten we veel waarde aan een nauwgezette opvolging van de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn er van overtuigd dat het aanpassen van ons onderwijsprogramma aan de individuele behoeften van elk kind essentieel is voor hun groei en ontwikkeling. Onze aanpak omvat dagelijkse controle en observatie van het werk van de kinderen, wat ons in staat stelt hun vooruitgang en leerbehoeften nauwkeurig te monitoren.

De methoden die wij hanteren, omvatten regelmatig toetsmomenten die ons een duidelijk beeld geven van de mate waarin de leerstof door de kinderen wordt beheerst. Kinderen die uitblinken, krijgen de kans om zich verder te verdiepen met verrijkend materiaal, terwijl we voor kinderen die meer moeite hebben met de stof, extra ondersteuning bieden binnen de klas. De resultaten van deze toetsen, samen met de voortgang van elk kind en de specifieke ondersteuning die zij ontvangen, worden zorgvuldig gedocumenteerd in ons leerlingvolgsysteem en onze groepsplannen.

Driemaal per jaar bespreken we in teamverband de ontwikkeling van alle leerlingen om zo hun functioneren binnen de groep grondig te evalueren. Voor sommige kinderen vinden deze evaluaties vaker plaats, afhankelijk van hun individuele behoeften.

Het spreekt voor zich dat wij, indien nodig, u zullen uitnodigen voor een gesprek om de voortgang van uw kind te bespreken en de begeleiding te bespreken die wij voor ogen hebben. Daarnaast, naast de twee geplande 10-minutengesprekken per jaar, moedigen wij u ten zeerste aan om proactief eventuele zorgen of problemen bij ons kenbaar te maken. Een goede samenwerking tussen school en ouders is cruciaal voor het bieden van de beste begeleiding aan uw kind.

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel.
Het leerlingvolgsysteem en de leerlingendossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor leerkrachten en op schriftelijk verzoek, ook voor ouders. Wij naleven strikt de privacywetgeving om de vertrouwelijkheid van de informatie van uw kind te waarborgen.

Contact

Daltonschool De Tweemaster

Nassaupark 80
2161 KL Lisse
Telefoon: 0252-410304

Gerard Doustraat 50
2162 CP Lisse
Telefoon: 0252-412955

E-mail: info@tweemasterlisse.nl