Aannamebeleid

Voor het inschrijven van leerlingen hanteert Daltonschool de Tweemaster een aannamebeleid. 

De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk. Voor het (voorlopig) aanmelden van een kind dient men een aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier vindt u op de website
of kunt u per mail aanvragen.

Aanmelden betekent nog niet dat een kind wordt geplaatst. Bij het plaatsen van leerlingen houdt de directeur rekening met een evenwichtige verdeling tussen het aantal jongste, middelste en oudste kinderen in een groep.

Indien er voldoende plaats is verandert een aanmelding in een definitieve inschrijving.

Bij teveel aanmeldingen wordt de volgende volgorde van aanname gehanteerd.

  1. Broertjes en zusjes van onze leerlingen worden altijd met voorrang geplaatst;
  2. Kinderen woonachtig in Lisse
  3. Kinderen woonachtig in Lisserbroek
  4. Kinderen woonachtig in Abbenes
  5. Kinderen komend van buiten de regio en die nog geen school hebben in de regio
  6. Kinderen komend van een andere basisschool buiten Lisse
  7. Overige kinderen.

Wachtlijst

De directeur besluit of er voor een bepaalde groep (groepen) een wachtlijst zal worden ingesteld.
Criteria die voor de directeur bepalend zijn voor het instellen van een wachtlijst:

  • Aantal leerlingen in groep (kan verschillen i.v.m. zwaarte groep).
  • aantal leerlingen met speciale behoeftes/aandacht.
  • Rustige groep/drukke groep.

De school houdt geen plaatsen open voor wachtlijstkinderen waarvan de startdatum niet zeker is. Kinderen worden op volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst. 
Voor plaatsing is relevant de datum van aanmelding, de volgordecategorie die geldt voor uw kind en de definitieve startdatum.

Tussentijdse instroom

Bij tussentijdse instroom streeft de Daltonschool de Tweemaster ernaar complete gezinnen voorrang te geven. Bij de plaatsing geldt in geval van te veel aanmeldingen dezelfde volgorde van aanname.

Plaatsing

Zodra de directeur weet of een kind geplaatst kan worden, wordt contact met de ouders opgenomen.
De Daltonschool de Tweemaster streeft ernaar om uiterlijk zes maanden voordat het kind 4 jaar wordt, duidelijkheid te kunnen geven over de definitieve plaatsing. Bij tussentijdse instroom wordt zo snel mogelijk na aanmelding een beslissing over de plaatsing genomen. In gevallen waarin dit beleid niet voorziet, beslist de directeur.

Contact

Daltonschool De Tweemaster

Nassaupark 80
2161 KL Lisse
Telefoon: 0252-410304

Gerard Doustraat 50
2162 CP Lisse
Telefoon: 0252-412955

E-mail: info@tweemasterlisse.nl