Ziekmeldingen en verzuim

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schoolleider. 

Ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit melden via de Parro app of telefonisch via Nassaupark 0252-410304 Gerard Doustraat 0252-412955  Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerrechtambtenaar,

Te laat

Leerlingen die te laat komen, gaan zo rustig mogelijk het lokaal binnen en storen de groep niet. Volgens afspraak met de leerrechtambtenaar, registreren wij zorgvuldig welke kinderen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen.  Indien een leerling structureel te laat komt wordt dit doorgegeven aan de leerrechtambtenaar, 

Leerrechtambtenaar,

Meer informatie over de leerplicht en de leerplichtambtenaar in de Duin en Bollenstreek leest u hier.

Contact

Daltonschool De Tweemaster

Nassaupark 80
2161 KL Lisse
Telefoon: 0252-410304

Gerard Doustraat 50
2162 CP Lisse
Telefoon: 0252-412955

E-mail: info@tweemasterlisse.nl