Leerlingenraad

Het doel is van de Leerlingenraad is om leerlingen zeggenschap te geven op school, om ze te laten meedenken over wat er op hun school gebeurt. Daarvoor zijn zes kinderen, drie jongens en drie meisjes, uit de groep 6, 7 en 8 gekozen.
Waar praten zij over? Natuurlijk dragen zij zelf ideeën aan. Maar omdat zij een vertegenwoordiging van alle kinderen zijn, gaan ze regelmatig de klassen rond om te vragen hoe kinderen over een onderwerp denken; plannen, ideeën en actiepunten kunnen door alle kinderen in de ideeënbus worden gedaan. Punten die aan de orde zijn geweest: hoe denken de kinderen over de nieuwe opzet van de gymlessen, waar zou de Kindergemeenteraad geld aan kunnen uitgeven, hoe kunnen we het speelplein leuker maken, hoe vinden de kinderen het werken met chromebooks? De Leerlingenraad kan ook helpen bij het organiseren van een activiteit; zo kunnen zij de kerstspeurtocht helpen organiseren.
Daltonschool De Tweemaster laat ook op deze wijze de kinderen eigenaar zijn van hun eigen onderwijs.

In de onderstaande link stelt de leerlingenraad zich aan u voor:

Leden van de leerlingenraad GD 2020-2021